اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه های بلند مدت

 1. افزایش سرمایه شرکت به منظور تقویت بنیه مالی سهامداران.
 2. ایجاد تجربه و دانش روز به منظور نیل به توانمندیهای مورد انتظار.
 3. مشارکت در معرفی و شناساندن کالاها و خدمات مختلف به بهترین شکل برای مشتری.
 4. گسترش شیوه های تبلیغاتی کنونی با استفاده از فناوریهای نوین.
 5. خلاقیت در ایجاد روشهای نوین تبلیغاتی.
 6. اخذ گواهینامه های بین المللی از طریق استقرار سیستم های مدیریت کیفیت .
 7. ایجاد و گسترش یک سیستم نرم افزاری یکپارچه جهت معرفی و ارائه خدمات به مشتریان .
 8. افزایش اعتبار و خوشنامی برند شرکت.
 9. ارتقاء سطح کیفی تبلیغات جهت جلب رضایت مشتری.

اهداف و برنامه های میان مدت

 1. نیل به بهره وری بالاتر
 2. ایجاد یک سیستم مبادله اطلاعاتی و مشارکت در خدمات بازاریابی کسب و کارهای موفق.
 3. عضویت در مجامع علمی و نمایشگاهها جهت معرفی خدمات شرکت.
 4. ایجاد نوآوری در بکارگیری رسانه های مختلف در امر تبلیغات.
 5. گسترش فعالیتهای شرکت در سایر بخشهای بازاریابی جهت کسب و کارهای مختلف.
 6. راه اندازی سیستم پیگیری ها جهت کنترل روند کار .
 7. بکارگیری رسانه های مختلف جهت پیام رسانی به مشتری.

اهداف و برنامه های کوتاه مدت

 1. انجام به موقع پروژه ها جهت جلب رضایت صاحبان کار.
 2. بکارگیری نیروی جوان، فعال و با تجربه.
 3. برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء توانایی پرسنل فروش.
 4. بکارگیری تکنولوژی های نوین جهت طراحی.
 5. افزایش حجم فعالیتها.
 6. کسب سود بیشتر و کاهش هزینه ها.
 7. توسعه فضای کاری شرکت.
 8. نگهداری سوابق ارتباط با مشتری.
 9. ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان.