گالری تصاویر / سمپلینگ و پروموشن

سمپلینگ شاخه ای از مجموعه روش های بازار افزایی است که به ارائه ی رایگان نمونه ی واقعی یا کوچکتری از محصول تولید شده می پردازد. سمپلینگ امروزه به عنوان دانشی کارآمد شناخته شده است که می تواند ارتباط محصول و مصرف کننده نهایی را به سریع ترین شکل ممکن برقرار نماید.

تجربیات نشان می دهند که بیش از 85% تماس ها با جمعیت مخاطب در سمپلینگ مؤثر و مثبت هستند. با توجه به این درصد بالا تناسب هزینه و فایده در سمپلینگ به نحو چشمگیری به سمت فایده سوق می کند.